Disclaimer

Disclaimer

De informatie aangeboden op deze website is met zorg samengesteld. Onjuistheden zijn echter niet uit te sluiten. Wij behouden ons in deze dan ook alle rechten voor. Een ieder die gebruik maakt van de informatie die op deze website wordt aangeboden, doet dat op eigen verantwoordelijkheid. Onderwijs Advies Diensten BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of anderszins, ontstaan als gevolg van het gebruik van de geboden informatie.

Alle op deze website aangeboden informatie (tekst, illustraties, productnamen, logo's etc.) is eigendom van Onderwijs Advies Diensten BV dan wel van diens eigenaar. Het is niet toegestaan de informatie op een andere manier te gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is. Neem voor vragen of opmerkingen over deze website contact met ons op.

 
Meer informatie?

Meer informatie geven we graag. Wilt u met ons in contact komen? Bel naar 076 5430060 of klik door naar onze contactpagina.