Interim managementdiensten

Interim managementdiensten

Bij een opdracht voor ‘tijdelijk management’ leidt de interim manager een school of scholengroep in situaties waarin het bestuur ervoor kiest om (nog) niet over te gaan tot definitieve invulling van een vacature. Dit kan zijn:

  • om een periode te overbruggen tot een interne kandidaat klaar is voor de functievervulling;
  • omdat een externe werving lang duurt;
  • omdat de school binnenkort gaat fuseren met een andere school.

C-LiON Onderwijs Advies Diensten onderkent naast het ‘gewone’ tijdelijk management nog drie specifieke vormen van interim management: Verandermanagement, Projectmanagement en Crisismanagement.

Voor een succesvolle inzet van de interim manager is het intakegesprek met, en een analyse van de opdracht(gever) van groot belang. In een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs wordt de inhoud van de opdracht en het gewenste profiel van de interim manager vastgesteld. Wij verdiepen ons in de context van de functie, bieden waar nodig tegenspel op de profieleisen en presenteren daarna zorgvuldig geselecteerde interim managers.

Door onze zorgvuldigheid vinden wij voor u altijd de geschikte interim manager die de kennis, ervaring en persoonlijkheid heeft om voor u het beoogde resultaat duurzaam te realiseren. 

Gedurende de gehele opdracht vindt procesbegeleiding plaats door C-LiON Onderwijs Advies Diensten.

Een uitgebreidere vorm van procesbegeleiding en ondersteuning is mogelijk door middel van schaduwmanagement.

 
Meer informatie?

Meer informatie geven we graag. Wilt u met ons in contact komen? Bel naar 076 5430060 of klik door naar onze contactpagina.