Crisismanagement

Crisismanagement

Typerend aan crisissituaties is het ontbreken van tijd, de hoeveelheid en intensiteit van emoties, een complexe externe omgeving en een acute dreiging op het existentieel niveau: het voortbestaan van de school of het bestuur is in het geding.
De interim manager moet in staat zijn om in een korte tijd de dreiging te neutraliseren, bronnen van ernstige risico’s aan te pakken en perspectief te bieden voor herstel van kwaliteit en stabiliteit.

Een crisis binnen een school of bestuur heeft een ingrijpend karakter, waarbij altijd de continuïteit van de organisatie in het geding is. De oorzaak van de crisis kan intern gelegen zijn (wanbeleid, te hoge uitgaven ten opzichte van de inkomsten, langdurig zeer zwakke kwaliteit, arbeidsomstandigheden die onder de maat zijn), of externe oorzaken hebben (plotselinge veranderde externe omstandigheden). Van de crisismanager wordt verwacht dat er snel orde op zaken wordt gesteld en dat er opnieuw perspectief is op continuïteit van het onderwijs, binnen een veilige omgeving. 

Onze managers zijn qua persoonlijkheid uitstekend in staat om onder hoge druk te opereren, hebben goede inschattings- en analyse capaciteiten, durven moeilijke beslissingen voor te stellen of zelf te nemen en zijn in staat om een groep te formeren die aan de slag gaat om de problemen aan te pakken.

Juist omdat sprake moet zijn van een goede match tussen opdracht(gever) en interim manager zullen wij volgens een zorgvuldige en inmiddels beproefde aanpak op zoek gaan naar de juiste kandidaat bij de opdracht.

De meerwaarde van C-LiON Onderwijs Advies Diensten is gelegen in de mogelijkheid om schaduwmanagement in te voeren. De interim manager kan daardoor onder andere voor raad, daad en mee-werken een beroep doen op vele specialisten die binnen ons concern werkzaam zijn.

Daarnaast kan C-LiON Onderwijs Advies Diensten aanvullende diensten leveren, onder andere op het gebied van organisatieontwikkeling, onderwijsontwikkeling, advisering, coaching en assessment.

Tot slot heeft C-LiON Onderwijs Advies Diensten binnen en buiten het eigen concern ook partners die gespecialiseerd zijn in opleiding en training, onderwijsontwikkeling en vitaal- en duurzaamheidsprogramma’s.

 
Meer informatie?

Meer informatie geven we graag. Wilt u met ons in contact komen? Bel naar 076 5430060 of klik door naar onze contactpagina.