Projectmanagement

Projectmanagement

In de taakstelling voor projectmanagement domineert een bepaald project dat een duidelijke start en een vooraf gestelde einddatum heeft. 
We komen dit tegen in situaties waarbij bijvoorbeeld een school gebouwd moet worden, een samenwerkingsverband gevormd gaat worden, de school opgenomen wordt in een multifunctioneel centrum, een kwaliteitszorgsysteem moet worden opgezet of een eigen systeem voor professionalisering van medewerkers moet worden ontwikkeld.

In het geval van projectmanagement functioneert de projectmanager naast de schooldirecteur en niet - zoals in de andere vormen van tijdelijk management - in de positie van schooldirecteur of het bestuur.  

Juist omdat sprake moet zijn van een goede match tussen opdracht(gever) en interim manager zullen wij volgens een zorgvuldige en inmiddels beproefde aanpak op zoek gaan naar de juiste kandidaat bij de opdracht.

 De meerwaarde van C-LiON Onderwijs Advies Diensten is gelegen in de mogelijkheid om schaduwmanagement in te voeren. De interim manager kan daardoor onder andere voor raad, daad en meewerken een beroep doen op vele specialisten die binnen ons concern werkzaam zijn.

Daarnaast kan C-LiON Onderwijs Advies Diensten aanvullende diensten leveren, onder andere op het gebied van organisatieontwikkeling, onderwijsontwikkeling, advisering, coaching en assessment.

Tot slot heeft C-LiON Onderwijs Advies Diensten binnen en buiten het eigen concern ook partners die gespecialiseerd zijn in opleiding en training, onderwijsontwikkeling en vitaal- en duurzaamheidsprogramma’s.

 
Meer informatie?

Meer informatie geven we graag. Wilt u met ons in contact komen? Bel naar 076 5430060 of klik door naar onze contactpagina.