Verandermanagement

Verandermanagement

Het doel van interim management dat getypeerd wordt als verandermanagement bestaat uit het verbeteren, veranderen of vernieuwen van een bestaande situatie. Het gaat dan dikwijls om kwalitatieve doelen, op het gebied van onderwijs (bijvoorbeeld groeien van ‘zwak’ naar ‘voldoende’ beoordeling van de Inspectie), van de arbeidsomstandigheden (bijvoorbeeld omdat de arbeidsinspectie geen genoegen neemt met een bestaande situatie waarin werkdruk of onveiligheid wordt ervaren) of van de bedrijfsvoering (bijvoorbeeld in situaties waarin de uitgaven en inkomsten met elkaar in evenwicht moeten worden gebracht). 

Een goede interim manager is uitstekend in staat het gewenste verander- of verbeterdoel te bereiken met inzet en medewerking vanuit team of (midden) management. Belangrijk is hierbij de kwaliteit om weerstand om te kunnen buigen in veranderingsbereidheid.

Juist omdat sprake moet zijn van een goede match tussen opdracht(gever) en interim manager zullen wij volgens een zorgvuldige en inmiddels beproefde aanpak op zoek gaan naar de juiste kandidaat bij de opdracht.

De meerwaarde van C-LiON Onderwijs Advies Diensten is gelegen in de mogelijkheid om schaduwmanagement in te voeren. De interim manager kan daardoor onder andere voor raad, daad en meewerken een beroep doen op vele specialisten die binnen ons concern werkzaam zijn.

Daarnaast kan C-LiON Onderwijs Advies Diensten aanvullende diensten leveren, onder andere op het gebied van organisatieonderzoek, organisatieontwikkeling, advisering, coaching en assessment.

Tot slot heeft C-LiON Onderwijs Advies Diensten binnen en buiten het concern partners die gespecialiseerd zijn in opleiding en training, onderwijsontwikkeling en vitaal- en duurzaamheids-programma’s.

 
Meer informatie?

Meer informatie geven we graag. Wilt u met ons in contact komen? Bel naar 076 5430060 of klik door naar onze contactpagina.