Onderwijsontwikkeling

Onderwijsontwikkeling

C-LiON Onderwijs Advies Diensten zet zich in voor kwaliteit van het onderwijs. Onder kwaliteit verstaan we onderwijs dat de hoogst mogelijke resultaten oplevert op het gebied van brede ontwikkeling van leerlingen. Maar ook onderwijs dat waardevol is, omdat het van toegevoegde waarde is voor de leerling, de ouders en samenleving.
Wij leveren graag een bijdrage aan toekomstbestendig onderwijs waarvan de kwaliteit vooral te vinden is in de ‘21st century skills’ die we de kinderen leren.

Een methode om de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van leerlingen te verbeteren is het Handelingsgericht werken. Een systematische manier van werken waarbij het aanbod van het onderwijs is afgestemd op de basis- en onderwijsbehoeften van de leerlingen. En natuurlijk is ook klassenmanagement hierbij van belang. Voor beide onderwerpen kan C-LiON Onderwijs Advies Diensten advisering en begeleiding bieden.

Leerlingen krijgen op deze manier gelukkig steeds vaker de aandacht die ze verdienen. Maar dan nog zijn er leerlingen die extra aandacht nodig hebben dat beschreven wordt in de ondersteuningsplannen. In ons programma Zorg: één kind, één plan wordt de afstemming van deze zorg geregeld tussen het onderwijs en jeugdzorg. 

Voor het verder professionaliseren van het onderwijs is persoonlijke en/of teamontwikkeling in de vorm van coaching, (conflict)bemiddeling en assessments van grote waarde. C-LiON Onderwijs Adves Diensten ondersteunt en begeleidt hierin. Daarnaast heeft C-LiON Onderwijs Advies Diensten de licentie om de kleurenassessement van My Motivation Insight uit te voeren. 

 
Meer informatie?

Meer informatie geven we graag. Wilt u met ons in contact komen? Bel naar 076 5430060 of klik door naar onze contactpagina.