Coaching

Coaching

De professional is de spil van het onderwijsproces. De kwaliteiten van leraren vormen daarom de belangrijkste kwaliteitsfactor binnen het onderwijs. En ook leidinggevenden leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs.

C-LiON Onderwijs Advies Diensten stimuleert de professionele ontwikkeling van leraren, leidinggevenden en teams. Dit doen wij via persoonlijke coaching of groepscoaching. In een eerste kennismakingsgesprek, al of niet in aanwezigheid van de opdrachtgever, zullen we gezamenlijk de coachvraag en einddoelen vaststellen. Op grond hiervan zal ook de duur en intensiteit van het gehele coachingstraject worden vastgesteld. Eén of meer klassenbezoeken kunnen onderdeel uitmaken van het coachingstraject. Tijdens de gehele samenwerking tussen coach en coachee is vertrouwen de basis waarbij niets, zonder uitdrukkelijke toestemming van de coachee, met derden wordt gedeeld.

Indien wordt vastgesteld dat het noodzakelijk is om, voorafgaand aan het coachingstraject, een assessment uit te voeren, staat ons een breed pakket aan assessments ter beschikking met in het bijzonder de MMI drijfverentest

Coaching in het kader van herregistratie in het Schoolleidersregister PO door middel van informeel leren is ook mogelijk. Interessant hierbij is coaching on the job rondom verzuimaanpak een aantrekkelijke, omdat hier door het Vervangingsfonds subsidie beschikbaar is gesteld: Subsidie Lerend Werken.

Mochten er andere belangen spelen waardoor er verstoorde verhoudingen zijn binnen het team of als de cultuur een noodzakelijke bijsturing behoeft, kan een beroep gedaan worden op conflictbemiddeling respectievelijk een analyse en aanzet tot verandering van de (school)cultuur.

Wij stellen ons hierbij op als partner en zoeken samen met u naar belemmerende oorzaken en begeleiden u bij het realiseren van een goede werk- en samenwerkingscultuur waarin gewerkt kan worden aan kwaliteit en doelrealisatie: een professionele leergemeenschap.

 
Meer informatie?

Meer informatie geven we graag. Wilt u met ons in contact komen? Bel naar 076 5430060 of klik door naar onze contactpagina.