Assessment

Assessment

Of er nu schaarste of overschot is op de arbeidsmarkt, het is altijd erg duur als je een verkeerde keuze maakt bij het aannemen van leidinggevend personeel. Daarom is het voor besturen één van de grote zorgen: hoe kom ik aan goede leidinggevenden en hoe behoud ik die? Hoe voorkom ik dat verkeerde keuzen worden gemaakt in het werving- en selectieproces? En hoe kom ik erachter of medewerkers de juiste competenties hebben voor een stap in hun loopbaanontwikkeling die wenselijk wordt geacht? 

C-LiON Onderwijs Advies Diensten heeft een geheel vernieuwd en breed pakket aan assessmentmogelijkheden, waarbij we efficiency (en dus lage prijzen) koppelen aan de hoogst mogelijke validiteit en betrouwbaarheid van instrumenten en resultaten.

Eén van de verworvenheden van internet is de directe toegankelijkheid tot kennis, o.a. in de vorm van allerlei tests. Helaas is de kwaliteit van deze vrij toegankelijke instrumenten lang niet altijd betrouwbaar.
C-LiON Onderwijs Advies Diensten heeft een aantal scans geselecteerd die valide zijn en goed ingezet kunnen worden om snel in beeld te krijgen hoe bepaalde competenties ontwikkeld zijn. Daarbij kunnen we o.a. scans aanbieden op het gebied van:

  • drijfveren
  • teamrollen
  • waarden
  • samenwerkingsstijl
  • leerstijl
  • leiderschapscompetenties
  • competenties voor leraren
  • mentale weerbaarheid

Dergelijke scans kunnen we voor uw medewerkers beschikbaar stellen en ervoor zorgen dat er heldere rapporten worden gegenereerd.

We bieden naast de digitale tests ook criteriumgerichte interviews aan, waardoor de betrouwbaarheid van de resultaten op de scans stijgen. Je kunt immers de digitale scans met sociaal wenselijke antwoorden tot een vertekend beeld laten komen. In een criteriumgericht interview wordt nagenoeg altijd achterhaald of de testuitslagen betrouwbaar zijn. 
In een beknopt verslag van dat gesprek geeft onze loopbaanadviseur aan in hoeverre de uitkomsten van de scans in de praktijk worden herkend en welke waarde eraan gehecht mag worden.

Indien er gekozen wordt voor een volledig assessmentonderzoek, start de procedure met het opstellen van het testprofiel, waarbij we van de opdrachtgever vernemen op welke onderdelen en voor welk functieprofiel getest dient te worden. 
Vervolgens nodigen we de kandidaat uit voor het maken van een set met tests en het invullen van vragenlijsten, geheel gedigitaliseerd. Daarna komt de kandidaat op één van onze vestigingen en volgt daar een onderzoek dat uitgevoerd wordt door één of meerdere assessors. 
Doordat we een deel van het onderzoek verplaatst hebben naar de digitale testomgeving, duurt het onderzoek zelf nog maar een halve dag en is daardoor minder kostbaar en minder belastend voor de kandidaat en de organisatie. 
Na de testdag ontvangt de kandidaat een concept-verslag en spreekt deze telefonisch door met de assessor. Nadat het verslag wordt vrijgegeven door de kandidaat, ontvangt de opdrachtgever het verslag.

Managementteams die reeds langer bestaan of die worden geformeerd in verband met reorganisatie of personele wisselingen, zijn niet zomaar effectief. Velen weten dit: je doet erg je best om met collega’s samen te werken, maar het lijkt iedere keer weer te mislukken. Om erachter te komen of de samenstelling van een team krachtig genoeg is om effectief samen te werken, hebben wij een teamassessment ontwikkeld. Met name managementteams komen bij ons om in een tijdsbestek van één dag erachter te komen op welke manier samenwerkingsprocessen verbeterd kunnen worden. We gebruiken daarbij enkele tests, maar zetten vooral het team aan een samenwerkingsvraagstuk, waarbij wij observeren, onze bevindingen systematiseren en vervolgens terugkoppelen.

 
Meer informatie?

Meer informatie geven we graag. Wilt u met ons in contact komen? Bel naar 076 5430060 of klik door naar onze contactpagina.