Interim professionals

Interim professionals

Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden zijn zich in een hoog tempo aan het professionaliseren op het omgaan met leer- en gedragsproblemen. De know-how hierover moet het team in. Door een tijdelijke uitbreiding van het (zorg-) team met – bijvoorbeeld – een orthopedagoog, wordt een enorme kwaliteitsimpuls gegeven aan de kwaliteit van de zorgstructuur en van het onderwijs.
Ook voor samenwerkingsverbanden en besturen die een antwoord moeten geven op de noodzaak om de zorgtoewijzing objectief, onafhankelijk, deskundig en multidisciplinair te laten verlopen, zijn onze tijdelijke zorgprofessionals een uitstekende oplossing.

Het onderwijs heeft steeds meer behoefte aan multidiciplinaire teams. We weten met elkaar steeds beter wat we willen en welke kwaliteit we willen realiseren binnen de scholen, de besturen en het samenwerkingsverband. Doordat de meeste besturen worden geconfronteerd met krimpsituaties, is er dikwijls ook een grote behoefte aan flexibilisering van het personeelsbestand.

Werken met interim professionals is een uitstekende oplossing, maar velen denken meteen dat dit heel duur moet zijn. Wij hebben de uitdaging opgepakt om oplossingen te bieden op het hoogste kwaliteitsniveau, zonder langlopende verplichtingen en ook op een prijsniveau dat niet hoger is dan het aanstellen van eigen personeel. Met trots geven we aan dat we daarin geslaagd zijn.

De interim zorgprofessionals zijn door C-LiON Onderwijs Advies Diensten geselecteerd op hun deskundigheid en persoonlijkheid. Wij zetten mensen in die zijn opgeleid als MSc Orthopedagogiek, MSc Kinder- en Jeugdpsychologie, Master Special Educational Needs, MSc Pedagogiek.

Daarnaast letten wij bij de selectie van mensen goed op hun communicatieve eigenschappen, enthousiasme, positieve instelling en samenwerkingscapaciteiten.

En breed scala aan activiteiten kunt u laten uitvoeren door onze interim zorgprofessionals. We geven wat voorbeelden:

  • opzetten en verbeteren van de zorg- / ondersteuningsstructuur van de school
  • uitvoeren van gedrags- en capaciteitenonderzoek bij leerlingen
  • opstellen handelingsplannen en ontwikkelingsperspectief
  • ondersteunen of vervangen van de eigen intern begeleider / zorgcoördinator
  • inwerken en coachen eigen medewerkers

Voor samenwerkingsverbanden en besturen zijn wat voorbeeld-activiteiten:

  • participeren bij zorgtoewijzing en toelaatbaarheidsverklaring
  • onafhankelijk lid of voorzitter van de PCL
 
Meer informatie?

Meer informatie geven we graag. Wilt u met ons in contact komen? Bel naar 076 5430060 of klik door naar onze contactpagina.