Klassenmanagement

Klassenmanagement

Nogal wat onderwijsidealen verdampen als je dat wat je wilt niet in praktijk kunt brengen. Dat een goed klassenmanagement essentieel is, zal iedere leerkracht onderschrijven. Wensen om klassikaal frontaal onderwijs los te laten en meer nadruk te leggen op flexibele organisatievormen waarin gedifferentieerd gewerkt kan worden, zullen alleen maar vervuld kunnen worden als de leerkracht sterke klassenmanagementvaardigheden heeft. C-LiON Onderwijs Advies Diensten begeleidt leerkrachten en scholen in het basis-, speciaal en voortgezet (speciaal) onderwijs bij het flexibiliseren van het klassenmanagement.

Als je handelingsplannen en groepsplannen goed wilt uitvoeren, zul je tijdens de lessen moeten inspelen op specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen, zowel voor de leerling met beperktere mogelijkheden als de hoogbegaafde leerling. Sommige leerlingen hebben meer duidelijkheid en structuur nodig, terwijl andere daardoor juist geremd worden in hun ontwikkeling. Er zijn leerlingen die je verlengde instructie moet geven, terwijl andere zo snel mogelijk zelfstandig aan het werk moeten kunnen gaan. 
Scholen die in hun ontwikkelingsproces merken dat ze een sprong voorwaarts dienen te maken op het gebied van afstemming op verschillen tussen leerlingen, ontkomen er niet aan om de vaardigheden van leerkrachten op het terrein van klassenmanagement te versterken. Er wordt immers in toenemende mate een beroep gedaan op leerkrachten om hun onderwijsvormgeving en –organisatie aan te passen aan de onderwijsbehoeften van leerlingen. Van leerkrachten wordt daarbij verwacht dat ze een veilige en overzichtelijke klassenorganisatie voorbereiden en in praktijk brengen, en dat daarbinnen voldoende prikkels en uitdaging zitten om gemotiveerd te worden voor het leerproces. Dat de effectieve leertijd optimaal is, en dat er goed wordt omgegaan met medeleerlingen, materialen en de omgeving. Alleen op deze manier zijn optimale leeropbrengsten te verwezenlijken, op zowel individueel leerlingniveau als schoolniveau.
Dat zet leerkrachten aan tot het aangaan van uitdagingen op het terrein van inrichting van de ruimte, plannen van de tijd, omgaan met verschillende leermiddelen, en… wat dikwijls het lastigst is: het aanleren van nieuwe routines en gedragingen bij leerlingen, zodat het lukt om de goed voorbereide lessen ook goed uit te voeren.

Alle onderdelen van klassenmanagement zijn goed aan te leren en te trainen, mits de school als geheel enkele keuzes maakt waarop gebouwd kan worden. Zo start iedere training klassenmanagement met een inventarisatie van schoolafspraken en –beleid. Indien het nodig is, worden vooraf of tijdens het trainingstraject aanvullende afspraken gemaakt waaraan de leerkrachten zich kunnen houden en waarvan ze weten dat ook collega’s op dezelfde manier hun lessen inrichten of routines in praktijk brengen.
De professionals van C-LiON Onderwijs Advies Diensten hebben zelf uitgebreide ervaring met het organiseren en lesgeven in gedifferentieerde en flexibele onderwijsarrangementen. Zij kunnen schoolteams in het basis-, speciaal en voorgezet (speciaal) onderwijs effectief trainen en begeleiden op het terrein van klassenmanagement. Daarbij spelen ze altijd in op de specifieke wensen die u heeft.

 
Meer informatie?

Meer informatie geven we graag. Wilt u met ons in contact komen? Bel naar 076 5430060 of klik door naar onze contactpagina.