Interim professionals

Interim professionals

Besturen hebben -bijvoorbeeld in tijden van krimp en reorganisatie- behoefte aan snel beschikbare en kloppende informatie op het terrein van financien en personeel. Het is essentieel voor een gezonde bedrijfsvoering. En misschien leidt de behoefte wel tot het inzicht om meer diensten, die tot op heden werden ingekocht bij het administratiekantoor, zelf te gaan uitvoeren.

In het geval van het verkrijgen van goede financiele informatie of omschakeling naar 'het zelf doen' kan C-LiON Onderwijs Advies Diensten expertise leveren in de vorm van ervaren en goed opgeleidde controllers. Zij kunnen zorgen voor het opzetten van een goede administratieve organisatie en interne controle, analyses van prognoses of rapportage, risico inventarisaties, het opstellen van verbeterplannen of inwerken eigen personeel. Wij letten daarbij goed op hun communicatieve eigenschappen, samenwerkingscapaciteiten en betrouwbaarheid.

Op het terrein van HRM zijn wij er van overtuigd dat de bestaande personeelsbestanden voor een deel geflexibiliseerd zullen moeten worden om bestand te zijn tegen mogelijke krimp in de toekomst. Adviseurs van C-LiON zijn in staat om aan te geven hoe een en ander in uw organisatie te realiseren is. Daartoe kunt u in eerste instantie, op basis van door u aan te leveren kengetallen, een opgave laten maken van het percentage dat wij verstandig achten als flexibele formatie. Pas daarna besluit u of de tot standkoming van deze plannen, waarbij rekening wordt gehouden met de (salariering op basis van de ) CAO, investering in scholing en goede loobaanbegeleiding, laat begeleiden door C-LiON Onderwijs Advies Diensten.

Mocht er alleen behoefte zijn aan uitvoerende ondersteuning op financieel gebied of personeelszaken behoort ook dit tot de mogelijkheden. U geeft aan in welke mate en op welke terreinen ondersteuning nodig is en wij zoeken daar de juiste kandidaten bij.

 
Meer informatie?

Meer informatie geven we graag. Wilt u met ons in contact komen? Bel naar 076 5430060 of klik door naar onze contactpagina.