Professionele leergemeenschap VIA-4

Professionele leergemeenschap VIA-4

Wilt u ook graag dat uw team betrokken is bij de schoolontwikkeling, dat teamleden initiatieven nemen voor verbeteringen en dat ze daarbij zo efficiënt mogelijk samenwerken aan het halen van deze verbeterdoelen? Dan zoekt u ongetwijfeld naar een beproefde organisatievorm om dit voor elkaar te krijgen. Via-4 is in de praktijk van het primair onderwijs ontstaan en in de afgelopen jaren doorontwikkeld tot een schitterend pakket: een verander- en verbeterconcept waarin de professionele leergemeenschap gerealiseerd wordt, in combinatie met een web-based tool die veel werk uit handen neemt, van kwaliteitsontwikkeling tot en met kwaliteitsborging. Zo efficiënt was uw schoolontwikkeling nog nooit georganiseerd!

We gaan ervan uit dat onderwijsgevenden en directie samen verantwoordelijk zijn voor de onderwijsontwikkeling en de kwaliteitsverbetering op school. Daarom worden teamleden gestimuleerd om initiatieven te nemen voor verbeteringen van methoden, werkwijzen, inhoud en procedures. De directie kan deze initiatieven honoreren, nadat anderen aanvullingen hebben kunnen geven op de voorstellen en na afweging ten opzichte van de doelen van het schoolplan. Ieder verbeterproject wordt planmatig opgepakt, waarbij het hele team de ontwikkeling van ieder project kan volgen. Na ontwikkeling volgt de implementatie en uiteindelijk belandt het project in een borgingsfase, waarin documenten en kijkwijzers ervoor zorgen dat de dagelijkse praktijk is verrijkt met datgene wat het project heeft opgeleverd.

Onder de naam ‘WerkWijzer’ is een web-based tool voorhanden waarmee veel werk uit handen wordt genomen en die een einde maakt aan lange vergaderingen waarin menings- en besluitvorming plaatsvinden. Een aantal functionaliteiten van deze applicatie:

  • Initiatieven: verbeterideeën, -doelen en –suggesties kunnen door alle teamleden worden geplaatst.
  • Meningen: elk teamlid kan een aanvulling geven op initiatieven van anderen, waardoor de mening van het hele team helder wordt.
  • Besluiten: de directie en projectgroepvoorzitters brengen helder in beeld welke besluiten genomen zijn; dat maakt veel notuleerwerk overbodig!
  • Planning: alle projecten worden overzichtelijk gepland, afgestemd op het schoolplan of – na een tijd daarmee gewerkt te hebben – vervangend daarvoor.
  • Projecten: ieder verbeter- of ontwikkelproject is uitgewerkt in doelen, acties en dergelijke.
  • Borging: borgingsbesluiten en borgingsdocumenten worden opgesteld en overzichtelijk gearchiveerd; zo blijven afspraken levend.
  • KijkWijzer: aan het eind van ieder project, op het moment van borging, kunnen kijkwijzers worden samengesteld die kunnen werken als (vervanging voor) kwaliteitskaarten.
  • POP: ieder teamlid kan een POP aanmaken, bijvoorbeeld op grond van constateringen uit de KijkWijzer zelfevaluaties en observaties.

C-LiON Onderwijs Advies Diensten heeft de exclusieve trainings- en implementatierechten voor het concept Via-4, inclusief de WerkWijzer.
Wij leggen u graag uit welke meerwaarde het werken met Via-4 voor uw school kan hebben en we stellen graag een offerte voor u op.


Klik hier om de Professionele leergemeenschap Via-4 brochure te downloaden.

 
Meer informatie?

Meer informatie geven we graag. Wilt u met ons in contact komen? Bel naar 076 5430060 of klik door naar onze contactpagina.