Ruimte voor nieuw

Ruimte voor nieuw

Kunt u een ‘excellente school’ worden terwijl u 10% op uw budget gaat bezuinigen? En blijven de medewerkers dan nog altijd met plezier werken en zich inzetten voor de ontwikkeling van de school en zichzelf? En zakt dan het arbeidsgerelateerd ziekteverzuim naar het absolute minimum?

Ja, dat is absoluut mogelijk. Maar dan moeten we deze bezuinigingsronde niet ingaan met de kaasschaafmethode of met het beroemde ‘hard ingrijpen’. Er moet een slimme strategie worden toegepast die recht doet aan de waarden en motieven van mensen binnen organisaties. 
C-LiON Onderwijs Advies Diensten introduceert de methodiek ‘Ruimte voor nieuw’ in de onderwijssector. ‘Ruimte voor nieuw’ is reeds succesvol in praktijk gebracht in meerdere academische ziekenhuizen, algemene ziekenhuizen, privéklinieken en verpleeg- en rusthuizen. En we hebben deze methodiek in 2011 beschikbaar gemaakt voor uw sector. Ook u kunt tegelijkertijd werken aan kwaliteitsverbetering en innovatie, welzijn van het personeel en bezuiniging op de bedrijfsvoering. 

We stellen ons in dit proces op als partners van u bij het realiseren van de verbeteringen op drie terreinen: kwaliteit en innovatie van het primair proces, vitaliteit van het personeel, efficiency van de bedrijfsvoering. 
In het traject ‘Ruimte voor nieuw’ wordt allereerst een scan gemaakt van uw organisatie op deze drie terreinen. Uiteraard gebruiken we daarvoor alle informatie die reeds voorhanden is. Als er meer gegevens nodig zijn, zullen we die vlot verzamelen en – indien nodig – onderzoeken, registreren en met elkaar in verband brengen. Vervolgens geven we u een presentatie van de actuele situatie zoals we die op de drie terreinen hebben aangetroffen.

Samen met u stellen we realistische doelen op:

  • welke kwaliteitsverbetering en innovatie wilt u realiseren?
  • welke doelen heeft u ten aanzien van de veiligheid, gezondheid en welbevinden van uw personeel?
  • in hoeverre wilt u de bedrijfsvoering goedkoper en efficiënter maken?

Daarna sluiten we een overeenkomst waarin wij ons samen met u verbinden aan het realiseren van deze doelen en gaan we aan de slag. Eerst maken we samen met u goede verbeterteams. In workshops, teambijeenkomsten en projectteams worden de aspecten van de organisatie aangepakt en verbeterd. Daarbij werken we vanuit hoofd, hart en handen; ofwel: we laten mensen denken, voelen en doen. Het proces loopt langs het model van waardenoriëntatie, waardoor de motivatie hoog blijft en duurzame ontwikkeling tot stand komt.
Samen met de medewerkers en het management doorlopen we op deze manier een interactief ontwikkelingsproces en – zo blijkt uit ervaring – worden de doelen gerealiseerd.

Wij werken in dit traject niet als traditionele adviseurs, maar we leren u onze werkwijze aan. In het begin zijn we regisseur, adviseur en projectleider. Tijdens het ontwikkelingsproces trekken we onszelf systematisch terug en geven we u steeds meer de regie over dit complexe maar erg motiverende proces. Zo stellen we ons op als partners van u en verbinden we ons aan het realiseren van de doelen op de 3 terreinen. En daarbij past een resultaatafhankelijk tarief waarover we vooraf heldere contractuele afspraken maken.

 
Meer informatie?

Meer informatie geven we graag. Wilt u met ons in contact komen? Bel naar 076 5430060 of klik door naar onze contactpagina.