Slimme scholen

Slimme scholen

Hoe kun je in tijden van bezuiniging en krimp de exploitatie van de school en het bestuur gezond krijgen en houden? ‘Slimme scholen’ houden geld over, omdat ze de principes van ‘Lean management’ toepassen: een al decennia lang toegepast organisatieprincipe in het bedrijfsleven. Het gaat erom dat bedrijfsprocessen (in het onderwijs: het proces van leren en onderwijzen) in een vloeiend proces elkaar opvolgen zonder verspillingen in tijd. 

Voor scholen speelde de noodzaak van dergelijke principes niet, zelfs niet bij de invoering van lumpsum. C-LiON Onderwijs Advies Diensten begeleidde de invoering van lumpsum in samenwerking met meerdere onderwijsadministratiebureaus, waarbij onze rol was om besturen en schoolmanagement bedrijfskundige kennis en inzichten te geven. We hebben meerdere pilot 1- en pilot 2-besturen begeleid. We kozen daarbij voor een beleidsrijke invoering, waardoor we bij besturen en schoolmanagement een pro-actieve en ondernemende houding stimuleerden. 

Nu pas, bij de verschillende bezuinigingen die het onderwijs treffen, wordt toepassing van deze inzichten en benaderingswijzen noodzakelijk. Voor ons zijn ‘slimme scholen’ scholen die in staat zijn om de principes van ‘Lean management’ toe te passen in beleid en beheer: slim-slank in de overhead en het primaire proces permanent optimaliseren; verspillingen opsporen en tegengaan. De uitkomst is geen kwaliteitsverlies, maar juist kwaliteitsverbetering, omdat leerlingen en hun ontwikkelingsproces meer centraal komen te staan in de schoolorganisatie.

Onze onderzoekers en adviseurs maken een snelle scan van uw school of bestuur. Daarbij richten we ons zoekgedrag op de ‘duurste’ categorie: de personele formatie en de manier waarop het onderwijs georganiseerd is. We vergelijken uw uitgaven met de benchmark, vergelijken deze met de resultaten van de school en geven u advies hoe er anders georganiseerd kan worden om snel kosten te besparen, zonder daarbij de kwaliteit van het onderwijs te benadelen.
U krijgt de verschillende besparingsmogelijkheden gerapporteerd. Uiteindelijk bepaalt u zelf of u gebruik maakt van die mogelijkheden. Indien u besluit om verder met ons in zee te gaan bij het optimaliseren van de bedrijfsvoering, richten we samen met u en met het team het onderwijsproces zodanig in, dat er een vloeiend proces van leren en ontwikkelen ontstaat, met zo weinig mogelijk verspilling van tijd. U zult zien dat er met gemak 10% tijdwinst (en dus 10% verlenging effectieve leertijd) en/of 10% formatieve besparing bereikt kan worden. Het management moet dan wel durven sturen op de Lean-principes en bestaande werkwijzen ter discussie stellen en aanpakken. Vanuit het team zullen mensen actief bijdragen leveren aan deze organisatieverbetering, waardoor de ontwikkeling ‘gedragen’ wordt.

We herhalen enkele keren deze werkwijze, totdat de bedrijfsvoering volledig geoptimaliseerd is en uw organisatie zelfs boven de benchmark presteert.

C-LiON Onderwijs Advies Diensten zet voor het aanbod ‘Slimme scholen’ zowel eigen onderwijskundigen als bedrijfskundigen in. Zo wordt bedrijfseconomische kennis en ervaring gekoppeld aan kennis van onderwijsorganisaties en onderwijskwaliteit.

 
Meer informatie?

Meer informatie geven we graag. Wilt u met ons in contact komen? Bel naar 076 5430060 of klik door naar onze contactpagina.