Werving en selectie

Werving en selectie

De juiste mensen op de juiste plek is het resultaat van een gedegen zoektocht. Maar juist die zoektocht kan een tijdrovend en ingewikkeld traject zijn. C-LiON Onderwijs Advies Diensten helpt graag bij het het werving- en selectieproces.

Om tot een passend functieprofiel te komen zal een functie- en profielanalyse worden gemaakt, onder andere aan de hand van bestaande beleidsdocumenten, de gewenste competenties en een op te stellen omgevingsbeschrijving. Daarna kan de werving beginnen om uiteindelijk te eindigen bij de selectie en aanname van de juiste kandidaat.

Het gehele proces zal herkenbaar zijn in enkele fases.

Fase 1 De profielfase
In deze fase wordt het functieprofiel opgesteld aan de hand van gesprekken met betrokkenen en een analyse van de omgeving. 

Fase 2 De wervingsfase
Binnen de eigen database van kandidaten, het eigen netwerk en het plaatsen van de vacature op de eigen website wordt de ‘searchfase’ uitgevoerd en worden kandidaten voorgedragen. Mocht dit een te gering aanbod hebben opgeleverd, dan starten wij de ‘advertentiefase’ waarbij een advertentietekst wordt opgesteld en in overleg de afweging wordt gemaakt via welke kanalen de advertenties verspreid worden.

Fase 3 De selectiefase
Van het aanbod uit de advertentiefase worden meerdere kandidaten geselecteerd waarmee door C-LiON Onderwijs Advies Diensten een eerste kennismakingsgesprek wordt gevoerd. De resultaten van deze serie gesprekken worden teruggekoppeld aan de opdrachtgever en met enkele overgebleven kandidaten wordt een tweede, meer verdiepend, gesprek gevoerd. 
Op grond van deze gesprekken worden een of twee kandidaten voorgedragen aan de opdrachtgever. De voorgedragen kandidaten voldoen allemaal aan het functieprofiel en zijn beschikbaar voor benoeming.

Fase 4 Benoemingsfase
De opdrachtgever maakt tijdens de laatste gespreksronde een keuze uit de voorgedragen kandidaten. De besluitvorming in deze fase wordt door ons ondersteund met een Human Resource Potentieel (HRP-)onderzoek, waarbij de actuele en potentieel aanwezige capaciteiten in relatie tot het matchingsprofiel worden onderzocht. Hierbij zal het functioneren binnen het team een belangrijke rol spelen.

Fase 5 Evaluatie
Binnen twee maanden na de aanstelling wordt door ons een evaluatiegesprek gevoerd, zowel met de opdrachtgever als met de nieuwe functionaris. Tijdens een eindgesprek, waarbij nadere advisering kan plaatsvinden, wordt de opdracht afgerond.

Vanaf de profielfase tot en met de benoemingsfase moet rekening gehouden worden met een doorlooptijd van maximaal drie maanden, gerekend vanaf de datum van het intakegesprek. Mocht deze termijn door onvoorziene omstandigheden noodgedwongen worden overschreden of is deze verwachting aanwezig, dan zal hierover tijdig met de opdrachtgever in gesprek worden gegaan.

 
Meer informatie?

Meer informatie geven we graag. Wilt u met ons in contact komen? Bel naar 076 5430060 of klik door naar onze contactpagina.