Aanpak

Aanpak

C-LiON Onderwijs Advies Diensten stelt de behoefte van de school of bestuur voorop. 
Het betekent dat uw vraag bepaalt hoe een opdracht verder wordt ingevuld. Want ook al lijken veel problemen of vraagstukken op elkaar, wat geldt voor het unieke karakter voor elke leerling, geldt ook voor elke school: iedere organisatie is uniek. En dus zal maatwerk nodig zijn.

Het betekent dat C-LiON Onderwijs Advies Diensten bij een mogelijke opdracht tot advisering, interim management of begeleidingstraject uiterst zorgvuldig werkt en zowel bij de analyse van de feitelijke behoefte als bij de verdere ontwikkeling gebruik maakt van één of meerdere van haar competenties:

 • Onderzoeken
  Een brede ervaring in verschillende vormen van kwantitatief en kwalitatief onderzoek van mensen en organisaties
 • Adviseren
  Advisering van scholen en besturen op uiteenlopende vraagstukken op het gebied van management en organisatie, schoolontwikkeling, personeel en strategische koersbepaling.
 • Begeleiden
  De persoonlijke en teambegeleiding omvat een breed scala aan activiteiten zoals coaching, procesbegeleiding en diverse vormen van tijdelijk management. 
 • Opleiden
  Opleidingen worden onder het label van Via Vinci Academy verzorgd. De merkwaarden en organisatiefilosofieën zijn voor beide merken identiek.
 • Trainen
  De trainingen die in het kader van school- en bestuursontwikkeling worden ingezet, worden uitgevoerd door trainers van Via Vinci Academy en Schoolyard Education.

Basis voor ieder proces is het intakegesprek waarbij in overleg de behoefte van de school of van het bestuur wordt onderzocht, geanalyseerd en geformuleerd. Wanneer beide partijen zich vinden in deze uiteindelijke opdrachtformulering zal dit de basis zijn voor de offerte. 
Vervolgens wordt bij de opdracht, of het nu gaat om een interim, adviseur of begeleider, op zorgvuldige wijze de juiste kandidaat gezocht. Een goede match is immers belangrijk voor het welslagen van elke opdracht. 

Gedurende de gehele opdracht zal vanuit het bureau van C-LiON Onderwijs Advies Diensten het proces blijvend begeleid worden zodat kan worden bijgestuurd indien daartoe de behoefte is. Na afloop van elk traject is ruimte voor een gezamenlijke evaluatie.

 
Meer informatie?

Meer informatie geven we graag. Wilt u met ons in contact komen? Bel naar 076 5430060 of klik door naar onze contactpagina.